welke probleem of behoefte je ook mag hebben, je mag steeds een persoonlijke aanpak verwachten !
Standaard pakketten kunnen wij je niet aanbieden omdat we van mening zijn dat elke project een eigen doel heeft en dus een eigen aanpak vraagt...

Analyseren van je Website en of Project

Naast ons persoonlijke begeleiding en advies pakket voor bedrijven/personen die het liever zelf doen bieden we natuurlijk ook verschillende andere diensten aan die het je verder kunnen helpen.

Website Analyse

analyse1

Er zijn analyses mogelijk op verschillende vlakken :
• Site Structuur & Gebruiksvriendelijkheid
• Zoekmachine Optimalisatie (SEO)
• Google Adwords & Google Analytics
• Marketing
Misschien ben je van mening dat je meer bezoekers nodig hebt op de site en wil je aan SEO doen of meer Adwords verkeer binnen halen terwijl bepaalde basis zaken (denken we aan gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers en Google) totaal niet in orde zijn en  het fixen van die zaken bijvoorbeeld meer rendabel zou zijn dan het aantrekken van meer bezoekers.

Welke soort analyse er ook nodig is, er wordt altijd volgens een vast schema gewerkt .

1. Waar liggen de knelpunten volgens jij ?

In eerste instantie wordt natuurlijk geluisterd en worden de problemen en of plannen nauwkeurig bijgehouden. Daar jij waarschijnlijk beter de noden en problemen binnen in je markt en of bedrijf  kan lokaliseren is je input dan ook van heel groot belang voor ons.

2. Analyse van de problemen en de site of het project

Op basis van je  input & behoeftes  wordt een analyse gemaakt die zich over  verschillende vlakken gaat verspreiden.

  1. Welke problemen doen zich voor en welke impact heeft dat op de dagelijkse werking en of groeiproces van uw bedrijf en website
  2. Wat wilt u precies bereiken met de site of het project en op welke termijn moet dat worden bekeken
  3. Wie is de uiteindelijke doelgroep die jij wilt bereiken en welke acties moeten er worden uitgevoerd
  4. Trekt uw site/advertentie de juiste doelgroep aan en zijn de te nemen acties voldoende duidelijk voor die bezoekers

3. Oplossingen worden in kaart gebracht

Na de analyse  die in de vorige stap werd gemaakt worden er oplossingen gezocht en in een gestructureerd plan gegoten. Het plan wordt vervolgens jouw kant uit gestuurd en samen gaan we gaan bekijken wat er  haalbaar is en of er eventueel wijzigingen moeten worden aangebracht.

4. Integratie

Het plan en de strategie werden nauwkeurig uitgewerkt en er kan begonnen worden met het integreren van de uitgewerkte oplossingen. Er wordt stap voor stap gewerkt en na het implementeren van elke stap zal er een kort overleg zijn zodat er geen misverstanden gebeuren en er , indien nodig, tijdig kan worden ingegrepen.

5. Tweaken en Testen

Het implementeren van de vooropgestelde oplossingen is één ding maar niemand die exacte voorspellingen kan doen over hoe bezoekers of zoekmachines precies gaan reageren.

Het is dan ook niet onbedenkelijk dat bepaalde zaken bijgestuurd moeten worden. We hebben het dan meestal over kleine zaken die min of meer binnen de aanvaardbare grenzen van het vooropgestelde plan vallen. Stellen we vast dat er een drastische verandering moet plaatsvinden, dan zal dat eerst op tafel worden gegooid en slechts met jouw toestemming worden toegepast.

6. Verzamelen van feedback en het maken van een evaluatie

Na het tweaken en testen en na een periode van ’stabiliteit’ wordt de uiteindelijke evaluatie gemaakt en wordt er gekeken of de vooropgestelde doelen werden bereikt.

7. Finale Integratie

Als alles op punt staat, de nodige doelen zijn bereikt  en de nodige verbeteringen duidelijk zichtbaar zijn wordt overgegaan tot de finale integratie van de vooropgestelde zaken en wordt er eventueel uitgelegd hoe je er verder zelf mee aan de slag kan.

8. Afsluiting of Actief blijven Opvolgen van het project

Indien alles volgens wens is en je verder niks meer wilt toevoegen kan het project worden afgesloten of kan er er geopteerd worden om het project actief te blijven opvolgen. In het laatste geval zal er een support contract worden opgemaakt waar een aantal uur (in overleg met jou) per maand zal worden gefactureerd om een correct opvolging te verzekeren.

 

 

 
  Advies & Begeleiding  
  Website & Project Analyse  
  Totale E-Commerce Projecten  
  Webshop & Membership Sites  
 


Zoekt u toch nog iets anders ? Laat het ons even weten !

Webtail
Plantenweg 10
8540 Deerlijk
+32 (0)477 90 36 12
info@webtail.be